Aalborg rådhus

Aalborg rådhus blev opført på det gamle rådhus' plads på Gammel Torv.
 
Det gamle rådhus blev opført efter 1534 og nedtaget i 1757 for at gøre plads til det nye rådhus.
 
Det nye rådhus blev opført 1757-1762 og dannede indtil 1912 rammen om Aalborg Kommunes administration. Opførelsen af det nye rådhus tog fem år. Man lånte 4000 rigsdaler af statskassen og udstedte et lotteri. Det resterende beløb pålignedes skatterne.
 
Huset er grundmuret i to stokværk af små gule mursten og oliemalet. Der er mansardtag med glaserede teglsten. Rådhuset er opført i senbarok stil.
 
Over indgangsdøren ses teksten med Frederik V's valgsprog "Prudentia et Constantia", hvilket betyder "Klogskab og fasthed".

Modellen er opført af Aalborg Miniby i 1992-1993.

Udstillet på Springeren - Maritimt Oplevelsessted

Aalborg rådhus