Den gamle vandmølle

Var Aalborgs ældste vandmølle, og den var slotsmølle til det ældre Aalborghus, som lå lige vest for. Dens fortid er noget ukendt, men er nævnt i Kong Valdemars jordebog i 1231.

 Møllen blev købt af Aalborg kommune, i perioden hvor man tildækkede åløbene, og nedrevet i 1897-1898. Den lå på den nuværende Mølleplads, og var en stigbordsmølle med underfaldshjul og to kværne.

I foråret 1880 installeredes en dampmaskine, som supplement til den ustabile vandkraft. Den havde en dårlig virkningsgrad, bl. a. på grund af dyre stenkul. Fra 1856 kaldtes møllen også for dampbageri, da den havde et brødudsalg.

Modellen er opført af Aalborg Miniby i 2006.

Udstillet på Springeren - Maritimt Oplevelsessted