Håndværkerhuset

Oluf Christensens gård

Resterne af den fordums så store købmandsgård, består i dag kun af to dele der danner det velkendte hjørne ved Kattesundet og Borgergade - kaldet Håndværkerhuset.

Den næsten 400 år gamle bindingsværksbygning består af tre længer: - en toetages længe fra det 18. århundrede ud mod Borgergade - en treetages længe fra det 17. århundrede ud mod Kattesundet - og en toetages forlængelse inde i gården.

Pakhuset udgjorde den bagerste del af en gammel købmandsgård, hvis hovedhus oprindeligt lå i Vesterå(gade) nr. 17.

Da købmandsgården var på sit højeste i det 17.-18. århundrede , foregik al transport til og fra Aalborg via vand. Derfor var forretningen placeret tæt ved havnen som det kan ses på den gamle gravering fra 1677. Sidenhen er havneområdet blevet udbygget og den gamle bygning ligger nu længere væk fra havnen end dengang.

Købmandsgården havde sin storhedstid fra 1777 til 1818, da gården var i slægten Oluf Christensens eje. Langs pakhusets høje gavl lå tidligere den smalle Peder Pedersens gang, i folkemunde kaldt "Den gloende Ovn". 

I dag er nabobygningerne nedrevet og gangen er udvidet til en bred gade med navnet Borgergade.

Modellen er opført af Aalborg Miniby i 1995.

Udstillet på Springeren - Maritimt Oplevelsessted