Model fra tegning til udstilling

Målsatte byggetegninger er basis for selve byggeprocessen. Tegningerne fremstiller vi ud fra billeder og gamle tegninger, postkort og bykort. En sjælden gang må vi gribe til hjælp fra publikum.
 
I denne fase er vi ofte ude hos nuværende ejer for at skaffe nærmere detaljer fra husets fortid og dets beboere. Vi møder utrolig stor imødekommenhed og intresse for vores sag.

Alt indhentet marteriale, foto, beskrivelser, tegninger og anden dokumentation indgår i "Krøniken" som er Aalborg Miniby's livsbeskrivelse.

Byggeprocessen

Vi starter med at støbe fundamentet, som ofte er en betonplade. Her på opstiller vi bygningens korpus.
Det består af langside og gavlen samt taget.

Omkring dette tidspunkt er vi klar til rejsegilde.

Herefter opbygger vi husets ydre. Det består af murværk, ofte kombineret med bindværk.

Der fortsættes med tagdækning, samt montering af skorstene, kvist, tagrender og tagvinduer.

Efter isættelse af døre og vinduer sluttes der af med maling af bygningen.    

Så er der rejsegilde